Szukacie Państwo pracy oferującej dobre szanse rozwoju? A może chcecie Państwo powiększyć swój dotychczasowy dochód poprzez pracę dodatkową? Obojętnie czy szukacie Państwo zajęcia długo- czy krótkoterminowego, nasze pośrednictwo oferuje atrakcyjne stanowiska w różnych branżach. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z naszą firmą niesie ze sobą wiele korzyści, np. :

 • więcej urozmaicenia w pracy,
 • szansę na pracę w wielu branżach
  i ostatecznie
 • więcej możliwości na lepszy rozwój zawodowy.

Czym jest praca tymczasowa?

 

Jest to twór, który w pierwszej kolejności idzie z duchem czasu – szukając najlepszych rozwiązań w równej mierze dla przedsiębiorstw i pracowników. Państwo jako kandydat i potencjalny pracownik w firmie pracy tymczasowej, korzystacie z bezpieczeństwa jakie daje zatrudnienie na stałych warunkach w Primajob, z taryfowo określoną pensją oraz pakietem atrakcyjnych świadczeń socjalnych i prawami do urlopu.

 

Jakie są różnice w porownaniu z dotychczas znana Panstwu formą zatrudnienia ?

Mianowicie: zatrudnienie u nas trwać może zgodnie z Panstwa życzeniem od kilku dni, do nawet kilku lat. Na podstawie naszej umowy możecie pracować Panstwo dla kilku przedsiębiorstw, nie podpisując ku temu kilku umów. Czasem obsadznie w jednej firmie trwać może kilka dni, bądź tygodni, czasem kilka miesięcy bądź lat. Taki tryb tryb gwarantuje atrakcyjną i pełną nowych doświadczeń, urozmaiconą pracę.

 • stała umowa o pracę z zagwarantowanymi wszystkimi świadczeniami socjalnymi

 • niemiecka umowa o pracę z pakietem niemieckich świadczeń socjalnych

 • stały dochód oparty o regulacje taryfowe

 • lepsze możliwości rozwoju zawodowego

 • możliwość skorzystania z różnych ofert rozwoju i dalszego kształcenia

 • możliwość przejęcia przez Klienta (zatrudnienia bezpośrednio w firmie obsadzenia)

ⓒ 2022 - Primajob.de